Prikladno za zaštitu električnih dijelova automobila i brodova (zavojnice,poklopac distributera, kabeli za bateriju, radio antene). Antikorozivno, upija vlagu, otporno na kiseline i soli.

Prije upotrebe očistite i odmastite dijelove koje želite tretirati.